ORGACOM ORGACOM ORGACOM ORGACOM ORGACOM
 

Hoe werkt ORGACOM?

Orgacom hanteert bij ieder project dezelfde werkwijze. Na een kennismakingsgesprek met beslissers en betrokkenen, en een offerte waarin de werkwijze, tijdsbesteding en te maken kosten worden omschreven, nodigt de desbetreffende organisatie Orgacom uit om de volgende stappen te doorlopen:

Interviews
Aan het begin van een Orgacom-project nemen Elias en Teike interviews af met medewerkers en management van de organisatie waarmee Orgacom samenwerkt.

Artists-in-residence

Na de interviews is Orgacom artists-in-residence. In deze periode maken Elias en Teike samen negen tot twaalf voorstellen voor kunstwerken. Het wordt van medewerkers en management verwacht dat ze, op een tijdstip wanneer het hen gelegen komt, feedback geven op de 'voorstellen in ontwikkeling'.

Verkiezingen
Maximaal tien werkdagen na de artist-in-residence-periode worden de voorstellen gepresenteerd en vinden er verkiezingen plaats waarbij er drie 'favoriete kunstwerken' worden gekozen.

Offerte één of meer kunstwerken
Orgacom onderzoekt de prijs en de haalbaarheid van de drie gekozen voorstellen. Deze bevindingen worden gepresenteerd in een 'realiseringsofferte'. Het management van de organisatie geeft Orgacom opdracht één of meer voorstellen te realiseren.

Realisering
Orgacom realiseert één of meerdere voorstellen; daarbij kunnen indien nodig specialisten ingeschakeld worden.

Onthulling van het kunstwerk en evaluatie van het project

Het kunstwerk dat naar aanleiding van de interviews en het verblijf van de kunstenaars tot stand komt, geeft een beeld van de bedrijfscultuur (of een bepaald aspect daarvan). Een belangrijk aspect van een Orgacom-project is: medewerkers en management ervan bewust maken welke waarden binnen de organisatie een belangrijke rol spelen. Daarom bespreken de kunstenaars het afgeronde werk uitvoerig met de betrokkenen.