ORGACOM ORGACOM ORGACOM ORGACOM ORGACOM
 
Uw organisatie- of groepscultuur is het onderwerp van de kunst;

de medewerkers worden nauw betrokken bij het proces van tot standkoming waardoor draagvlak ontstaat;

het kunstwerk wordt bedacht en uitgevoerd door professionals;

u bespaart tijd en discussies in het MT want een opdrachtformulering is niet nodig. Orgacom is een werkwijze die de condities waaraan het kunstwerk moet voldoen boven tafel brengt;

gerealiseerde projecten worden geƫxposeerd in tentoonstellingsruimten, musea en op kunstmanifestaties, wat een manier is waarop uw organisatie maatschappelijke betrokkenheid kan laten zien;

Orgacom probeert de leefwereld van organisaties inzichtelijk te maken ook voor groepen die geen deel uitmaken van die leefwereld. Orgacom probeert daarbij bijvoorbeeld een meer genuanceerde kijk op organisaties te bewerkstellingen.
Orgacom heeft met een groot aantal en zeer uiteenlopende soorten organisaties projecten gerealiseerd. Zowel met kleine organisaties als multinationals;

Orgacom maakt maatwerk in de zin dat zij voor iedere klant zo vooruitstrevend mogelijke kunst maakt die toch nog door medewerkers wordt begrepen of geaccepteerd.

Orgacom kan om bovenstaande reden ook goed overweg met onduidelijke situaties binnen organisaties waarin aandacht wordt gegeven aan zaken die door hun aard niet 'oplosbaar' zijn (zoals emoties, miscommunicatie, sfeer, groepsdynamiek, omgang met veranderingen, existentiele vragen en cultuurverschillen).