ORGACOM ORGACOM ORGACOM ORGACOM ORGACOM
 
Orgacom is op twee manieren te beschouwen als kunst. Orgacom is kunst omdat het kunstvoorwerpen en -processen realiseert en tentoonstelt en omdat het concept van Orgacom wordt besproken in het discours van de hedendaagse kunst. Orgacom is deels toegepast en deels autonoom. Autonome aspecten van Orgacom zijn het feit dat de kunstenaars zelf hun werkwijze hebben bedacht en deze toepassen in een door henzelf opgezochte omgeving. Orgacom is toegepast omdat de producten vaak meer functies vervullen dan van autonome kunst wordt verwacht. De kunstwerken hebben soms ook praktisch nut.