ORGACOM ORGACOM ORGACOM ORGACOM ORGACOM
 
Orgacom wil de leefwereld onderzoeken en verbeelden van mensen in groepen en organisaties. Er zijn verschillende manieren waarop het woord kritisch in deze context van toepassing is. Vaak laten onze beeldende interpretaties aan organisaties zien dat collectieve identiteit niet vast ligt, maar dat er doorlopende processen zijn waarvan de groepscultuur een effect is (kritiek als positieve kritiek van Foucault). We zijn ook kritisch in de zin dat we onze eigen mogelijkheden onderzoeken binnen een sociale context (kritiek in de zin van zelf-reflectie). Dat betekent dat we verantwoordelijkheid nemen voor wat we in een organisatie doen en waarom wij dat doen. Ook zullen we niet graag een rol vervullen die beter door andere professionals wordt uitgevoerd. Om die reden werken we ook graag samen met andere werkvelden. Orgacom is ook kritisch in de zin dat het niet alleen kijkt naar hoe de maatschappij al georganiseerd is, maar heeft ook oog voor toekostige ontwikkelingen en gebieden die buiten het blikveld liggen van een organisatie of de kunst (kritiek als anti-positivisme). Orgacom denkt na over mogelijke toekomstige ontwikkelingen vanuit de subjectieve leefwereld van mensen in organisaties. We willen graag meewerken aan een meer genuanceerd beeld dat organisaties hebben zichzelf en van anderen. Omgekeerd willen we in de kunst ook een meer genuanceerd beeld bewerkstellingen van organisaties.