ORGACOM ORGACOM ORGACOM ORGACOM ORGACOM
» 2004: Connectionisme | » 2004: InFest | » 2004: Nieuwe Domeinen | » 2004: Connect the Dots | » 2004: OA Summit |
 

2004: Hilfs Werk Kunst

Op uitnodiging van de Stichting Dutch Art Desk (DADch) start Orgacom in mei 2003 een onderzoek naar de beleving van de Zwitserse identiteit. In Zürich, Genève, Bern, Lausanne en Scuol worden in Zwitserland woonachtige Nederlanders en mensen met kennis over de Zwitserse cultuur geïnterviewd. Tijdens de groepstentoonstelling 'Hilfs Werk Kunst' in galerie BINZ 39 in Zürich (curatoren Hanneke Frühauf en Dorothee Messmer) kunnen bezoekers gedurende de maand April stemmen op tien kunstvoorstellen die aansluiten op wat Nederlanders in de hedendaagse Zwitserse cultuur aanspreekt of verwondert. Voorbeeld: Nederlanders wordt gevraagd of ze iets is opgevallen dat kan duiden op het passeren van een tijdelijke Zwitserse zone die een Zwitserse mentaliteit veroorzaakt bij mensen als de zone passeert. Een ander voorstel introduceert het concept CopySwiss, een perfecte kopie die naadloos is ingevoegd in een andere context dan het origineel. In Kunstmuseum van Kanton Thurgau is in verband met de tentoonstelling een symposium over sociale kunst georganiseerd.

Deelnemende kunstenaars
Atelier für Sonderaufgaben (Frank und Patrik Riklin)
interpixel (Eva Maria Würth & Philip Sablonier)
Markus Brenner
mit (Klodin Erb, Sabine Hagmann, Regula Michell, Eliane Rutishauser, Karolin Schreiber, Alessandra Taverini, Meret Wandeler, Agatha Zobrist & Hanna Züllig)
Nebojsa Milikic
Orgacom (Teike Asselbergs & Elias Tieleman)
RELAX (Marie Antoinette Chiarenza & Daniel Hauser)
Zeljka Marusic & Andreas Helbling

» DADch
» Kunstmuseum ch

Handout BINZ 39
download engels document: » Handout BINZ 39
23Kb.doc

Art proposals
download engels document: » Art proposals
27Kb.doc

 

2004: Connectionisme

De tentoonstelling 'Connectionism' in Galerie Adlersgasse te Dresden (Duitsland) toont Orgacom prototypes voor samenwerkingsprojecten met de kunstenaarsinitiatieven 'democratic innovation' uit Kopenhagen, 'public works' uit Londen en 'Reinigungsgesellschaft' uit Dresden. De prototypes bestaan onder andere uit plannen om een beeldroman te maken over de relatie tussen kunst en organisaties samen met kunstenaar Henrik Schrat, een Business Club die als kunstwerk wordt verhuurd aan musea, beeldende kunst katernen in vaktijdschriften en een mobiel hotel. Ook is Orgacom aanwezig bij de conferentie Kunst en Economie in de Motorenhalle die gelijktijdig met de tentoonstelling is georganiseerd. Het netwerkkarakter van de conferentie wordt gevisualiseerd door de installatie met naamkaartjes in de galerie.

» Ökonomie der Kunst in de Motorenhalle á Duitsland

» Forum Unternehmenskultur


 

2004: InFest

Orgacom is uitgenodigd om een presentatie te geven tijdens de internationale conferentie InFest in Vancouver, Canada. Deze manifestatie wordt georganiseerd door de Pacific Association of Artist Run Centres (PAARC). Onderwerpen tijdens de conferentie zijn onder andere verschuivende definities van wat een kunstenaarsinitiatief is, of kunstenaars-curatoren alternatieve vormen van tentoonstellen ontwikkelen en een forumdiscussie waarin utopische ideeën worden beschouwd die vaak een rol spelen bij het oprichten van kunstenaarsinitiatieven zoals zelfbestuur en kritiek op de markt in de vorm van 'alternatieve economieën'. Er is ook een netwerkmarkt waarin Orgacom ook documentatie van andere Nederlandse kunstenaarsinitiatieven toont.

» InFest

» InFest volgens United Networks

» InFest volgens Westspace

» A History of Artist-Run Spaces in Canada by Diana Nemiroff

 

2004: Nieuwe Domeinen

Vanaf woensdag 19 mei tot en met zondag 6 juni heeft Holger Nickisch de manifestatie 'Nieuwe Domeinen' georganiseerd. Centraal thema is de openbare ruimte in de vernieuwde woonomgeving rond nieuwbouwprojecten in Stadsdeel Westerpark, Amsterdam. Orgacom heeft in het kader van deze manifestatie gesprekken met medewerkers van het Stadsdeel Westerpark en formuleert vervolgens een artistieke visie op de vragen:

Van wie is de openbare ruimte? Is de openbare ruimte van de staat, van de bestuurders die de bewoners vertegenwoordigen, speciale groepen gebruikers of van iedereen? Welke partijen en belangen spelen een rol bij de inrichting van een specifieke openbare plek?

Wat is de openbare ruimte? De openbare ruimte is onder te verdelen naar de verschillende manieren waarop het wordt gebruikt: ruimte voor speciale groepen (kinderspeelplekken), door private partijen toegeëigende openbare ruimte (caféterrassen, woonboot-tuintjes), groene gesloten openbare ruimte (stiltegebied), tijdelijk openbare ruimte (park met toegangstijden), tijdelijk private openbare ruimte (festivalterrein), uitzicht (lucht), openbare gebouwen (stadsdeelkantoor) en onzichtbare openbare ruimte (bekabeling onder de grond), om er maar eens een paar te noemen.

Waar is de openbare ruimte? Orgacom onderzoekt waar de verschillende soorten openbare ruimte voorkomen in het stadsdeel Westerpark volgens de stadsdeelbestuurders, -medewerkers en bewoners. Orgacom maakt een kleine publicatie waarin foto's staan van verschillende vormen van openbare ruimte binnen het stadsdeel Westerpark. De foto's worden voorzien van commentaar over de openbaarheid van de ruimtes door stadsdeelbestuurders, -medewerkers en bewoners.

Waarom zijn ruimtes openbaar? In de eerdergenoemde publicatie wordt ook antwoord gegeven op de vragen waarom openbare ruimte bestaat, wat de functies ervan zijn en waarom openbare ruimte belangrijk is.

Rugstreeppad
Orgacom bedenkt naar aanleiding van de interviews een aantal acties in de openbare ruimte waarin de beschermde rugstreeppad als metafoor voor de omstreden openbare ruimte functioneert. De aanwezigheid van een rugstreeppad heeft namelijk een grote invloed op de inrichting van de openbare ruimte, zoals een medewerker van de dienst groen en onderhoud vertelde: "zodra ze gesignaleerd worden kun je niet veel meer doen dan ze over hun bolletje aaien".

Orgacom maakt oranje T-shirts, die verkrijgbaar zijn bij het kunstproject van Ki-osk met daarop prints die refereren aan de rugstreeppad en zijn invloed op de openbare ruimte.

Ook is Orgacom van plan betonnen rugstreeppadden die door bewoners kunnen worden verplaatst op verschillende locaties in het stadsdeel te plaatsen. Doormiddel van de betonnen rugstreeppadden kunnen bewoners van het stadsdeel symbolisch en ook praktisch openbare ruimte claimen of de openbare ruimte mengen met privé-ruimte, bijvoorbeeld als de betonnen padden in tuinen belanden.

Alle foto's zijn gemaakt door fotograaf Thomas Lenden.

» Nieuwe Domeinen

» BP Nee!

» Interview in de Staatskrant

» Nettime.nl

» Stadsdeel Westerpark


Handout Nieuwe Domeinen

download nederlands document: » Handout Nieuwe Domeinen
1334Kb.doc

Inleiding Publicatie

download nederlands document: » Inleiding Publicatie
27Kb.doc

Publicatie
Zonder het bijbehorende beeldmateriaal
download nederlands document: » Publicatie
95Kb.doc

Inventarisatie
Orgacom ontwikelde een Public Space Management System
download nederlands document: » Inventarisatie
20Kb.doc

T-shirt voorblad
Alleen T-shirts met dit voorblad zijn echt!
download nederlands document: » T-shirt voorblad
1895Kb.doc

 

2004: Connect the Dots

Een tentoonstelling die de netwerk modellen onderzoekt die door kunstenaars worden gecreëerd die tevens curator zijn in de breedste zin van het woord. De twee organisatoren David Dempewolf en Scott Rigby hebben 60 internationale kunstenaars en -groepen gevraagd om een bijdrage te leveren aan hun veldonderzoek en een collectieve kennisbank voor dit soort kunstenaarspraktijken.

De tentoonstelling is bedoeld als een bijeenkomst van kunstenaars-curatoren om gezamenlijk tastbare content te leveren van strategieën voor door kunstenaars gemaakte exposities en projecten. Deelnemende kunstenaars reflecteren op hun vroegere en huidige curatoren werk als experimenten binnen een sociaal veld van beroepsmatige relaties.

Bijdragen worden getoond in een wetenschapsbeurs-achtige setting. Deze manier van opstellen representeert een specifieke kunstpraktijk doormiddel van de middelbare school equivalent van de serieuze wetenschapsbeurs. Deelnemers wisselen strategieën, ontwikkelingen en verspreiden informatie binnen een gemeenschap van hun directe collega's. Het project wordt vastgelegd in een gedrukt magazine om zo een aantal specifieke kunstenaarspraktijken vast te leggen en om een lijst te maken van mogelijkheden voor nieuw werk door toekomstige mensen die werken in dit veld.

» Connect the Dots


STRIKE
Scott Rigby previously showed STRIKE a show curated by Gavin Wade at Basekamp, Philladelphia. Orgacom contributed this text.
download engels document: » STRIKE
30Kb.doc

 

2004: OA Summit

Het onderzoeksconsortium The Creative Alliance (TCA) organiseert een vier daagse bijeenkomst met een groep toonaangevende Europese kunstenaars binnen het relatief nieuwe veld van kunst en organisatie dat we 'organisatiekunst' noemen. In de vier dagen ontwikkelen de aanwezige kunstenaars de opzet van een kleine publicatie over kunst en organisatie. Het doel van de bijeenkomst is om de contouren en de impact van kunst en organisatie projecten beter te leren begrijpen en gezamelijk na te denken over hoe dit veld verder kan worden ontwikkeld. TCA is een non-profit onderzoeksprogramma van de door de overheid gefinancierde onafhankelijke onderzoeksorganisatie Learning Lab Denmark in Kopenhagen.

» Learning Lab Denmark

» report over de week
The art of working together
By Tine Byrckel in Information
download engels document: » The art of working together
28Kb.doc

The experiment in Liseleje
By Martin Ferro-Thomsen in the newspaper Politiken
download engels document: » The experiment in Liseleje
35Kb.doc