ORGACOM ORGACOM ORGACOM ORGACOM ORGACOM
» 2001: inc-21 | » 2001: FHV Corporate | » 2001: Proximity | » 2001:Xsaga | » 2001: Signum | » 2001: SYB | » 2001: DeFKa |
 

2001: FHV / BBDO

In plaats van zelf kunst te maken over vijf verschillende communicatie- en reclamebedrijven van de FHV Group heeft Orgacom de bedrijven gevraagd hun visie op Orgacom te geven. De vijf presentaties van de bedrijven zijn gemaakt met dezelfde middelen als de bedrijven gewoonlijk voor hun klanten maken. 'Feedback' dus op Orgacom door specialisten op het gebied van reputatiemanagement, corporate branding, direct marketing, interne communicatie en event marketing. De presentaties worden tentoongesteld in Stedelijk Museum Bureau Amsterdam. Orgacom is van mening dat het consequenter is om deskundigen buiten de kunstwereld te betrekken bij de beoordeling van een kunstconcept zoals Orgacom in plaats van alleen de kunstwereld daarover te laten oordelen.

» Stedelijk Museum Bureau Amsterdam

» Stedelijk Museum Nieuws


Feedback
Artikel door Jeroen Boomgaard
download nederlands document: » Feedback
29Kb.doc

persbericht

download nederlands document: » persbericht
25Kb.doc

Press release

download engels document: » Press release
37Kb.doc

Uitnodigingskaart

download nederlands document: » Uitnodigingskaart
21Kb.doc

Lezing
Anne van Driel en Olav Velthuis Donderdag 6 december 2001
download nederlands document: » Lezing
76Kb.doc

Handout Bureau Amsterdam

download nederlands document: » Handout Bureau Amsterdam
44Kb.doc

 

2001: inc-21

Inc-21 heeft naar Orgacom gekeken als merk en geprobeerd haar identiteit te vertalen in een bedrijfsreclame. De kracht van Orgacom volgens inc-21 is dat zij bedrijven met andere ogen naar zichzelf laat kijken. Vandaar de tekst: 'What we see is what you are' en 'We take a closer look'. Van de vele uitingsmogelijkheden die de reclame biedt, heeft inc-21 bewust gekozen voor de meest conventionele: de poster. Het billboard, of de abri, is een vorm die een zo helder en simpel mogelijke boodschap afdwingt. Een consument moet binnen enkele seconden de boodschap begrijpen. Dat kan op veel manieren. Inc-21 heeft gekozen voor intrige en verwondering, in een vorm die aansluit bij de tijdsgeest.

Styling en Visagie: Veronika Schmederer
Fotografie: Marcel Christ


Handout inc-21
download nederlands document: » Handout inc-21
50Kb.doc

 

2001: FHV Corporate

Uit de presentatie blijkt dat FHV Corporate Orgacom beschouwt als een adviesbureau dat is gespecialiseerd in communicatie door middel van hedendaagse kunst. De presentatie over Orgacom is een voorbeeld van de manier waarop FHV Corporate in korte tijd de reputatie van cliënten scant en analyseert. In een strekte zwakte analyse geeft FHV Corporate aan hoe de reputatie van Orgacom zich ontwikkeld. Soortgelijke powerpoint presentaties dienen gewoonlijk als eerste aanleiding voor een gesprek en eventueel als eerste stap in een langlopend onderzoeks- en adviestraject met een klant. FHV Corporate is van mening dat organisaties zich in toenemende mate niet alleen economisch maar ook op een maatschappelijk, wetenschappelijk en cultureel domein moeten ontwikkelen


Handout Corporate
download nederlands document: » Handout Corporate
30Kb.doc

 

2001: Proximity

Proximity, gespecialiseerd in direct marketing, vindt het persoonlijke gesprek de meest ultieme vorm om Orgacom dichter bij haar klanten te brengen. Daarom is Orgacom bijna iedere dag aanwezig op de tentoonstelling in Stedelijk Museum Bureau Amsterdam om uitleg te geven aan bezoekers. Verder kunnen mensen hun visitekaartje achterlaten om zo kans te maken op een retraite in Beetsterzwaag. Ook verzorgd Proximity een mailing achteraf. Op de achterwand staat een citaat van een beroemde vroege televisiekomiek: 'I feel like the sixth husband of Zsa Zsa Gabor. I know what to do, but I don 't know how to make it interesting ' Milton Berle. Proximity wil met dit citaat aangeven dat er steeds nieuwe vormen moeten worden bedacht om het publiek te blijven boeien.

 

2001:Xsaga

Xsaga is een bedrijf dat evenementen organiseert voor merken. 'Everybody experiences far more than he understands. Yet it is experience, rather than understanding, that influences behaviour'. (Marshall Mc Luhan), de tekst die direct bij binnenkomst in Stedelijk Museum Bureau Amsterdam op de muur staat, geeft aan dat Xsaga als overeenkomst tussen henzelf en Orgacom ziet dat beiden bezig zijn met het vormgeven van ervaringen. Na het lezen van bovenstaande tekst loopt de bezoeker door een labyrint waarin verschillende lachspiegels staan opgesteld. Xsaga verwijst hiermee naar de manier waarop Orgacom de identiteit van haar opdrachtgevers spiegelt.


Handout XSAGA
download nederlands document: » Handout XSAGA
31Kb.doc

 

2001: Signum

Signum heeft zichzelf, voordat Orgacom haar project startte bij de FHV Group, de opdracht gegeven de essentie van het bedrijf vast te leggen ter gelegenheid van het vijftienjarig jubileum van Signum. Het in de tentoonstelling getoonde werk is daarvan het resultaat. Het paneel dient in Stedelijk Museum Bureau Amsterdam als décor voor een doorlopende audiodialoog tussen de een fictieve Signummedewerker en een fictieve persoon van Orgacom. Hoewel Signum zich niet beweegt in het veld van de beeldende kunst blijkt uit de audiodialoog dat Signum Orgacom ziet als een in vele opzichten gelijksoortige dienstverlener. Net als Orgacom maakt Signum de identiteit van de organisatie overdraagbaar.Handout Signum
download nederlands document: » Handout Signum
20Kb.doc

 

2001: SYB

Net als de vele organisaties die op het platteland van Friesland in retraite gaan om zich te bezinnen op hun functioneren, trekt Orgacom zich terug in Kunsthuis SYB (Beetsterzwaag) om samen met geestverwanten na te denken over de toekomst. Naast mensen uit het eigen netwerk heeft Orgacom mensen uit de Noordelijke kunstwereld gevraagd iedere zaterdag aan te schuiven aan een goedgedekte tafel, van oudsher het hoogtepunt van iedere retraite. Na de sobere overnachting kunnen de gasten van Orgacom zondagmorgen nog wat napraten aan het ontbijt. Daarna wordt het gezelschap uitgenodigd op eigen gelegenheid een wandeling te maken in het Friese landschap. De gesprekken worden opgenomen op video en zijn te zien in Kunsthuis SYB.

» Video van Elias over Syb Hellinga


» Orgacom in dialoog met Beetsterzwaag

 

2001: DeFKa

In 2001 vroeg DeFKa aan Orgacom om de positie van DeFKa regionaal en landelijk te analyseren en een visie te ontwikkelen op toekomstige profilering. Orgacom kwam daarop met 11 voorstellen waarvan er uiteindelijk drie overbleven. Orgacom geeft in het plan 'DeFLab' aan dat DeFKa vooral ook Assen als proefterrein dient te beschouwen. De resultaten maken DeFKa tot een goed voorbeeld en onderzoekscasus voor vergelijkbare stedelijke initiativen. Een andere suggestie betrof het organiseren van filosofisch-literaire avonden elders in het land onder de noemer 'DeFKnights'. De acteurs die de debatten voeren zorgen ervoor dat de debatten vurig zijn en voorkomen een herhaling van zetten die dit soort bijeenkomsten vaak kenmerkt. In 2002 worden de plannen aan het publiek gepresenteerd in de tentoonstelling Kunst en Partners.

Deelnemers Kunst en Partners:
Hemelsbreed (Marjolein de Groene/Peter Jordaan)
Orgacom (Teike Asselbergs/Elias Tieleman)
Pedro Bakker
Wobke Oldenburger
Jan Menses
www.poezieweb.nl
Henry Alles/VistaWorks
Kai Schiefer (Kunstruimte Wagemans)
Galili Dance
Radio Worm
GaDeWe Bremen
Studio Herman Hertzberger
Worm (film)
Arjen Mulder (lezing over "Levende Systemen")
uitgave van Oogappels: een Fiets en Wandelroute langs beelden in de openbare ruimte in Assen

» Onze plannen voor DeFKa


11 x DeFKa

download nederlands document: » 11 x DeFKa
32Kb.doc