ORGACOM ORGACOM ORGACOM ORGACOM ORGACOM
» 1999: Randstad / W139 | » 1999: Bibliotheek | » 1999: KUBES | » 1999: Jo Crepain NV | » 1999: Park vd toekomst |
 

1999: Randstad / Young Designers + Industry

Orgacom start in oktober 1999 via 'Young Designers + Industry 1999" een project bij Randstad. 'YD+I '99' bestaat uit een conferentie, tentoonstelling en een prijsuitreiking in 'Felix Merites'. Orgacom wint de prijs van 'YD+I '99' met negen getekende toekomstscenario's voor Randstadvestigingen en een rollenspel voor intercedenten. Ook een installatie die Orgacom enkele weken later presenteert tijdens de tentoonstelling 'Doel zonder oorzaak' in expositieruimte W139 wordt in 'Felix Merites' getoond in de vorm van de spread voor de catalogus van 'Doel zonder Oorzaak'. De spread is vormgegeven als Randstadadvertentie.


» 9 Concepts for future locations


» Forbo-Krommenie prijs naar Orgacom


Voorstellen Randstad
Negen visies op toekomstige vestigingen
download nederlands document: » Voorstellen Randstad
105Kb.doc

Eerste brief aan Randstad

download nederlands document: » Eerste brief aan Randstad
43Kb.doc

 

1999: Randstad / W139

Tijdens de tentoonstelling 'Doel zonder oorzaak' in expositieruimte 'W139' exposeert Orgacom een installatie die bestaat uit de nieuwste Randstadbeursstand. Bezoekers van 'Doel zonder oorzaak' kunnen zich in de beursstand door Randstadintercedenten laten inschrijven als uitzendkracht voor opdrachten waarbij een beroep wordt gedaan op creativiteit en innovatievermogen; kunstenaars maken immers niet alleen beelden maar zijn ook getraind in creatief denken. Naast deze vooral conceptuele inbreng kunnen kunstenaars abstracte zaken waaraan bedrijven belang hechten concretiseren met behulp van verschillende media. Een dergelijke concretisering kan een bijdrage leveren aan verschillende interne en externe bedrijfsdoelstellingen.

Verschillende instellingen hebben bijgedragen aan Orgacom's onderzoek naar de haalbaarheid van een uitzendbureau voor kunstenaars: Randstad, Kunstenaars & Co, De Kunstzaak en de VU (Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde)

» Bovenkamerlezing STROOM

» Onderzoek naar uitzendbureau kunstenaars


Menukaart

download nederlands document: » Menukaart
23Kb.doc

Verslag bijeenkomst
Harry Starren in de Kunstzaak
download nederlands document: » Verslag bijeenkomst
25Kb.doc

Kunstenaarsdiensten

download nederlands document: » Kunstenaarsdiensten
86Kb.doc

Handout W139

download nederlands document: » Handout W139
25Kb.doc

Persbericht

download nederlands document: » Persbericht
36Kb.doc

Randstad Pilot Project

download nederlands document: » Randstad Pilot Project
56Kb.doc

 

1999: Bibliotheek

nieuwe genresymbolen
De organisatie van de kunstmanifestatie 'Kunstfeest het Oude Noorden' vraagt Orgacom een project te doen op locatie: Bibliotheek Rotterdam, vestiging Oude Noorden. Orgacom onderzoekt hoe bezoekers gebruik maken van de bibliotheek. Orgacom bekijkt bijvoorbeeld welke tekens gebruikt worden voor het aanduiden van de verschillende romangenres op de ruggen van boeken. Aan de hand van interviews met bezoekers en medewerkers van de bibliotheek bedenken zij nieuwe tekens en genres die gebaseerd zijn op de interesses van de bezoekers van de vestiging Oude Noorden. Een elftal nieuwe tekens zijn in kleur geschilderd op panelen die op de expositiewand hangen. De nieuwe tekens dienen tevens als voorblad voor de boekjes van het Boekjesproject.

Boekjesproject
Kinderen van klassen die de bibliotheek bezoeken, wordt gevraagd een eigen boekje te maken, dit vervolgens te classificeren en toe te voegen aan de boekencollectie van de bibliotheek. Ieder kind mag maximaal 25 bladzijden uit verschillende boeken kopiëren. De bladzijden moeten uit boeken komen die ze goed vinden of waarvan ze de platen mooi vinden. De kinderen moeten zelf hun boekje indelen in een genre door één van de door de kunstenaars getekende genretekens te kiezen als voorkant voor de 25 kopieën. Het lokale fotokopieerbedrijf 'Van der Meer' sponsort het inbinden van de boekjes. Het indelen (categoriseren) van teksten is een belangrijke functie van een bibliotheek; dit project kan kinderen daar bewust van maken.


Persbericht
download nederlands document: » Persbericht
30Kb.doc

De plannen
download nederlands document: » De plannen
21Kb.doc 

1999: KUBES


Tijdens de groepstentoonstelling 'Kunstvlaai 3' organiseert Orgacom rondleidingen die worden gegeven door blinde of slechtziende leden van 'KUBES', een organisatie die culturele evenementen organiseert voor blinden en slechtzienden. De blinde kan van uit zijn of haar belevingswereld op een andere manier over kunst denken. Het is deze manier van denken die voor bezoekers van 'Kunstvlaai 3' interessant is. Vaak wordt gezegd dat het idee achter hedendaagse kunst belangrijker is dan wat je ziet. Blinden zien de kunst niet, maar kunnen wel reageren op het idee achter het kunstwerk. Zienden kijken wel maar reageren vaak niet op het idee achter een kunstwerk. Wie is de betere beschouwer?


Handout KUBES

download nederlands document: » Handout KUBES
23Kb.doc

 

1999: Jo Crepain NV


Orgacom realiseert een project bij architectenbureau Jo Crepain en heeft tegelijkertijd een expositie bij 'Galerie Micheline Szwajcer' in Antwerpen. In de galerie is de voortgang van het project bij Jo Crepain te volgen. Orgacom maakt een video waarin de clean-desk policy van het architectenbureau centraal staat. Iedere keer dat de camera een openstaand kastje of een stapeltje scheefliggende paperassen in beeld brengt klinkt het geluid van een 'vallende ober'. Het meest populaire voorstel van Orgacom is een ontwerp van een bureaukostuum waarin de medewerkers hun projectdocumentatie dicht bij zich kunnen houden zonder de clean-desk policy van het bedrijf te overtreden.

Bultje
Het kunstwerk dat als laatste wordt uitgevoerd is een klein 'bultje' (zo groot als een kat) op de vloer van de ontvangsthal van architectenbureau Jo Crepain. Het bultje is beplakt met favoriete stukjes vloerbedekking van medewerkers. Het bultje ligt half onder een bank in de ontvangsthal waardoor bezoekers het niet direct waarnemen. Het effect van het bultje is dat het de ruimte van de ontvangsthal minder steriel overkomt.

» Galerie Micheline Szwajcer


Ideas for Living

download nederlands document: » Ideas for Living
31Kb.doc

Brief aan medewerkers

download nederlands document: » Brief aan medewerkers
26Kb.doc 

1999: Park vd toekomst

Voor 'Park van de toekomst' maakt Orgacom een grafiek met tekeningetjes die de plannen verbeelden van de deelnemende kunstenaars. Het publiek vult de 'puntenwolk' van tekeningetjes aan met zelfgemaakte tekeningen waardoor de grafiek verandert.