ORGACOM ORGACOM ORGACOM ORGACOM ORGACOM
» 1998: Schipper Bosch BV | » 1998: De Kubus |
 

1998: Kunstenaarsvereniging van Hoorn en omstreken (KvH&o)

De leden van de 'Kunstenaarsvereniging van Hoorn en Omstreken' zien elkaar alleen op openingen van hun gemeenschappelijke expositieruimte. Omdat de leden elkaar niet goed kennen spreken ze niet gemakkelijk over elkaars werk. In de ateliers van een aantal leden vind Orgacom objecten die kunstenaars bedacht hebben om hun werk te vergemakkelijken. Uit ieder atelier neemt Orgacom één van die oplossingen om deze bijeen te brengen in de expositie 'Het ultieme atelier van de vereniging'. Op de opening van 'Het ultieme atelier van de vereniging' komt de dialoog tussen de leden van de vereniging goed op gang. De schroom over elkaars objecten te praten is verdwenen.

 

1998: Schipper Bosch BV

Bouwbedrijf 'Karbouw' en projectontwikkelaar 'Schipper Bosch BV' in Amersfoort is gespecialiseerd in bijzondere architectonische projecten. Orgacom maakt meer dan honderd tekeningetjesnaar aanleiding van anekdotes en opmerkingen die de medewerkers van het bedrijf vertellen. Door de tekeningen met elkaar te verbinden met behulp van witte draden worden verbanden duidelijk tussen de verschillende anekdotes en vormt het geheel een beeld van de bedrijfscultuur.

Detail
Bijvoorbeeld: hiernaast zijn twee tekeningen te zien die zijn gemaakt van dezelfde kantine. De één toont de kantine zoals die is. De tweede tekening verbeeldt de manier waarop de medewerkers van het bedrijf de kantine ervaren. Deze tekeningen zijn details uit het werk voor Karbouw.

 

1998: De Kubus

'De Kubus' is een centrum voor kunst en cultuur in Lelystad. Orgacom kwam er achter dat veel docenten elkaar niet kennen doordat ze verschillende werktijden hebben. Zo werken docenten meestal 's avonds en een interieurverzorgster alleen 's ochtends vroeg. Orgacom legt de vaste koffietijd 's ochtends vast op video; 's avonds rond etenstijd wordt de video weer afgespeeld in dezelfde ruimte. Zodoende ziet de avondploeg hoe de ochtendploeg de dag begint. Vervolgens wordt de avondploeg ook opgenomen op video om deze beelden de volgende dag weer aan de ochtendploeg te tonen.

fictieve politieke campagne
Doordat er geen 'smoelenboek' is weten weinig docenten van 'De Kubus' (een centrum voor kunst en cultuur in Lelystad) de naam van hun collega's. Om de medewerkers van 'De Kubus' daar meer inzicht in te geven ontwerpt Orgacom een fictieve politieke campagne door posters te maken met portretfoto's van werknemers met vermelding van hun voor- en achternaam, hun functie en een slogan die de medewerkers zelf bedachten en waarin ze verwoorden hoe ze hun functioneren binnen het bedrijf zien. De posters zijn opgehangen door het hele gebouw.