Orgacom


laatste wijzigingen
contactgegevens
wat is orgacom
projecten
    2009
    2008
    2007
    2006
    2005
    2004
    2003
    2002
    2001
    2000
    1999
    1998
    1997
workshops
links
curriculum vitae
vragen
sponsoren
disclaimerzoek
ENGLISH
OrgacomOrgacomOrgacomOrgacomOrgacom

Nieuwe Domeinen

druk dit artikel af

Vanaf woensdag 19 mei tot en met zondag 6 juni heeft Holger Nickisch de manifestatie 'Nieuwe Domeinen' georganiseerd. Centraal thema is de openbare ruimte in de vernieuwde woonomgeving rond nieuwbouwprojecten in Stadsdeel Westerpark, Amsterdam. Orgacom heeft in het kader van deze manifestatie gesprekken met medewerkers van het Stadsdeel Westerpark en formuleert vervolgens een artistieke visie op de vragen:

Van wie is de openbare ruimte? Is de openbare ruimte van de staat, van de bestuurders die de bewoners vertegenwoordigen, speciale groepen gebruikers of van iedereen? Welke partijen en belangen spelen een rol bij de inrichting van een specifieke openbare plek?

Wat is de openbare ruimte? De openbare ruimte is onder te verdelen naar de verschillende manieren waarop het wordt gebruikt: ruimte voor speciale groepen (kinderspeelplekken), door private partijen toegeëigende openbare ruimte (caféterrassen, woonboot-tuintjes), groene gesloten openbare ruimte (stiltegebied), tijdelijk openbare ruimte (park met toegangstijden), tijdelijk private openbare ruimte (festivalterrein), uitzicht (lucht), openbare gebouwen (stadsdeelkantoor) en onzichtbare openbare ruimte (bekabeling onder de grond), om er maar eens een paar te noemen.

Waar is de openbare ruimte? Orgacom onderzoekt waar de verschillende soorten openbare ruimte voorkomen in het stadsdeel Westerpark volgens de stadsdeelbestuurders, -medewerkers en bewoners. Orgacom maakt een kleine publicatie waarin foto's staan van verschillende vormen van openbare ruimte binnen het stadsdeel Westerpark. De foto's worden voorzien van commentaar over de openbaarheid van de ruimtes door stadsdeelbestuurders, -medewerkers en bewoners.

Waarom zijn ruimtes openbaar? In de eerdergenoemde publicatie wordt ook antwoord gegeven op de vragen waarom openbare ruimte bestaat, wat de functies ervan zijn en waarom openbare ruimte belangrijk is.

Rugstreeppad
Orgacom bedenkt naar aanleiding van de interviews een aantal acties in de openbare ruimte waarin de beschermde rugstreeppad als metafoor voor de omstreden openbare ruimte functioneert. De aanwezigheid van een rugstreeppad heeft namelijk een grote invloed op de inrichting van de openbare ruimte, zoals een medewerker van de dienst groen en onderhoud vertelde: "zodra ze gesignaleerd worden kun je niet veel meer doen dan ze over hun bolletje aaien".

Orgacom maakt oranje T-shirts, die verkrijgbaar zijn bij het kunstproject van Ki-osk met daarop prints die refereren aan de rugstreeppad en zijn invloed op de openbare ruimte.

Ook is Orgacom van plan betonnen rugstreeppadden die door bewoners kunnen worden verplaatst op verschillende locaties in het stadsdeel te plaatsen. Doormiddel van de betonnen rugstreeppadden kunnen bewoners van het stadsdeel symbolisch en ook praktisch openbare ruimte claimen of de openbare ruimte mengen met privé-ruimte, bijvoorbeeld als de betonnen padden in tuinen belanden.

Alle foto's zijn gemaakt door fotograaf Thomas Lenden.

» Niewe Domeinen

» BP Nee!

» Interview in de Staatskrant

» Nettime.nl

» Stadsdeel Westerpark


Handout Nieuwe Domeinen
 
download nederlands document: » Handout Nieuwe Domeinen
1334Kb.doc

Inleiding Publicatie
 
download nederlands document: » Inleiding Publicatie
27Kb.doc

Publicatie
 Zonder het bijbehorende beeldmateriaal
download nederlands document: » Publicatie
95Kb.doc

Inventarisatie
 Orgacom ontwikelde een Public Space Management System
download nederlands document: » Inventarisatie
20Kb.doc

T-shirt voorblad
 Alleen T-shirts met dit voorblad zijn echt!
download nederlands document: » T-shirt voorblad
1895Kb.doc


top
Orgacom
Orgacom
Orgacom
Orgacom
Orgacom
Orgacom
Orgacom
Orgacom
Orgacom