Orgacom


laatste wijzigingen
contactgegevens
wat is orgacom
projecten
    2009
    2008
    2007
    2006
    2005
    2004
    2003
    2002
    2001
    2000
    1999
    1998
    1997
workshops
links
curriculum vitae
vragen
sponsoren
disclaimerzoek
ENGLISH
OrgacomOrgacomOrgacomOrgacomOrgacom

Interessi Zero, interferenties tussen kunst en economie

druk dit artikel af

Orgacom exposeerde een dialoog strippenkaart in bovengenoemde Italiaanse tentoonstelling in de Stadsgalerie van hedendaagse kunst in Trento. Aangezien Orgacom een uurtarief rekent aan organisaties en groepen in plaats van kunstobjecten te verkopen aan private personen, is het normaliter niet mogelijk voor individuele kunstverzamelaars om kunstwerken van Orgacom aan te schaffen. Omdat Orgacom haar concept ook naar individuen wil communiceren, heeft zij een kunstwerk gemaakt speciaal voor dit doel.

Begeleidende tekst bij het werk
In 2002, gedurende de Christie's veiling 'Sold' (4,5 en 6 oktober 2002), verkocht Orgacom tien uur conversatie in de vorm van een 'dialoog strippenkaart'. De 'dialoog strippenkaart' geeft kunstliefhebbers of -collectioneurs de gelegenheid om Orgacom uit de eerste hand te ervaren. Zoals al duidelijk wordt uit het woord 'communicatie' in de naam Orgacom, maakt dialoog een substantieel deel uit van Orgacom's werk. De strippenkaart geeft de eigenaar het recht om tien uur dialoog met Teike Asselbergs en Elias Tieleman. Elke strip staat voor één uur conversatie. De gespreksvorm van de conversatie is voorgeschreven op de strippenkaart: gepraat over koetjes en kalfjes, onenigheid, verificatie, brainstormen, confessies, zakelijk gepraat, dialoog, debat, roddel and grappenmakerij. Als een conversatie is beëindigd, signeren beide kunstenaars en de kunstverzamelaar de gebruikte strip. Conversaties kunnen apart van elkaar gehouden worden of achter elkaar. In het geval dat de strippenkaart wordt doorverkocht nadat er al strippen zijn gesigneerd, dan kan de nieuwe eigenaar conversaties boeken voor die strippen zie nog ongebruikt zijn.

De 'dialoog strippenkaart' werd door Christie's verkocht aan een kunstverzamelaar in Straatsburg (Frankrijk) vergezeld door een brief en bewijs van echtheid gesigneerd door de kunstenaars. Dat is gebruikelijk bij conceptuele kunst. Maar de nieuwe eigenaar van het werk was niet bereid om geld te betalen aan Christie's tenzij de strippenkaart zelf ondertekend was door de kunstenaars. Dit vormde een probleem voor Orgacom aangezien er nog geen enkele conversatie had plaatsgevonden en de kunstenaars niet trouw zouden blijven aan hun eigen concept als ze de strippenkaart onder die condities zouden signeren. Orgacom besloot om geen handtekeningen te zetten. Omdat het kunstwerk officieel verkocht was, wilde Christie's het werk niet aan de eigenaar overhandigen voordat deze had betaald. Op een goede ochtend, tussen aansluitende vluchten, stand de kunstverzamelaar woedend op de stoep bij Christie's (Amsterdam) en eiste dat het probleem opgelost zou worden voordat hij op het volgende vliegtuig stapte. Orgacom zei tegen Cristie's dat het probleem opgelost zou zijn als Orgacom slechts een uur met de man kon praten. Christie's weigerde dit aangezien zij geen details over de verzamelaar wilde verstrekken aan Orgacom. Christie's wilde Orgacom niet betalen omdat de nieuwe eigenaar dat ook niet gedaan had bij hen. Orgacom wilde het werk ook niet terugnemen. Op dit moment is de strippenkaart nog steeds in het kantoor van Christie's in Amsterdam.

Concept
De 'Dialoog strippenkaart' speelt met twee economische waardesystemen; een is dat van het uurtarief en de ander is dat van de waarde van een kunstobject dat gesigneerd is door een bekende kunstenaar/brand. Als een gewone strippenkaart wordt afgevinkt neemt de waarde ervan af; de strippen kunnen dan niet meer gebruikt worden en zijn daarom zonder waarde. Als dezelfde strippen een kunstwerk zijn, dan geldt dat hoe meer authentieke handtekeningen van kunstenaars en verzamelaars en verwijzingen naar interessante eigendom geschiedenissen, hoe waardevoller het kunstwerk wordt. Of de verzamelaar uit Straatsburg dit concept erg goed heeft begrepen of juist helemaal niet blijft tot op heden een mysterie voor Orgacom.

De tentoonstelling
De tentoonstelling onderzoekt, met behulp van artistieke reflectie, een fundamentele eigenschap van hedendaagse samenlevingen en culturen: de evolutie van het economische systeem. De tentoonstelling plaatst kunstenaars die een meer beschrijvende aanpak hebben naast kritische kunstenaars, op een manier die resulteert in onverwachte interferenties tussen hen die vandaag de dag het spel van de markt spelen en hen die het manipuleren om nieuwe vormen van economie uit te vinden.

Deelnemende kunstenaars
0100101110101101.org
K Foundation
The Atlas Group
Yves Klein
Michael Blum
Vitaly Komar & Alexander Melamid
Marcel Broodthaers
Christoph Büechel
Mathieu Laurette
Bureau of Inverse Technology
Anibal Lopez
Cai Guo-Qiang
Mark Lombardi
Capital
Cildo Meierles
Maurizio Cattelan
Antoni Muntadas
Claude Closky
Takashi Murakami
Minerva Cuervas
Orgacom
Marcel Duchamp
Philippè Parreno
Maria Eichhorn
Cesare Pietroiusti
Pinot Gallizio
Proyecto Venus
Rainer Ganahl
Michael Rakowitz
Hans Haacke
Santiago Sierra
Marianne Heier
Superflex
Pierre Huyghe
Pascale Marthine-Tayou
Fabrice Hybert
Marco Vaglieri
Christian Jankowski
Carlo Zanni

» TK Magazine

» Work art online

» Nederlandse ambassade in Rome

top
Orgacom