Orgacom


laatste wijzigingen
contactgegevens
wat is orgacom
projecten
    2009
    2008
    2007
    2006
    2005
    2004
    2003
    2002
    2001
    2000
    1999
    1998
    1997
workshops
links
curriculum vitae
vragen
sponsoren
disclaimerzoek
ENGLISH
OrgacomOrgacomOrgacomOrgacomOrgacom

Onderzoek in de Zuidas

druk dit artikel af

Lector Jeroen Boomgaard vraagt Orgacom onderzoek te doen naar verbanden of patronen in de driehoek gemeente, kunstenaars en projectontwikkelaars op de Zuidas. Orgacom formuleert de hoofdvraag van het onderzoek als: "Hoe kunnen kunstenaars bijdragen in de keuzeprocessen rond de ontwikkeling van de Zuidas?" Het onderzoek van Orgacom resulteert in een viertal workshops met betrokken partijen in de Zuidas. Tijdens de workshops staan een aantal dilemmas en misverstanden centraal die in de Zuidas spelen. De uitkomsten dienen als voorbeeld en discussiestuk voor kunstenaars en andere partijen die zich bezighouden met kunst in de openbare ruimte. Over het onderzoek wordt in artikelvorm gepubliceerd zodat de bevindingen voor een bredere groep geïnteresseerden toegankelijk zijn.


Jaarverslag
 Een jaar in het wild, door de Lector Kunst en Openbare Ruimte
download nederlands document: » Jaarverslag
27Kb.doc

Kunstwerk
 Het uineindelijke resultaat van het kunstproject is een greep uit de dagelijkse berichtenstroom over de zuidas in 2030.
download engels document: » Kunstwerk
92Kb.doc
Orgacom