Orgacom


laatste wijzigingen
contactgegevens
wat is orgacom
projecten
    2009
       Take on me
       Made in Sishane
       Galata zichtbaarheid
    2008
    2007
    2006
    2005
    2004
    2003
    2002
    2001
    2000
    1999
    1998
    1997
workshops
links
curriculum vitae
vragen
sponsoren
disclaimerzoek
ENGLISH
OrgacomOrgacomOrgacomOrgacomOrgacom

Take on me

druk dit artikel af

Binnen het kader van de tentoonstelling 'Take on me, take me on' in het Van Abbe Museum realiseerde Orgacom een project in het oude deel van het museum. De hoofdvraag van dit Orgacom kunstproject is: Wat vinden bezoekers van het Van Abbemuseum betekenisvol? In het post-moderne gedachtegoed is de betekenis van een kunstwerk niet in het kunstwerk gevangen, maar wordt de betekenis ervan door de beschouwer geschapen vanuit zijn of haar kennis, ervaringen en levensovertuiging en in overleg met anderen. Orgacom vertrekt vanuit de aanname dat: een kunstenaar die het proces van betekenisgeving in interactie met publiek bestudeert, meer betekenisvolle kunst kan ontwerpen.

In-take: 17-23 oktober
Een Orgacom project start gewoonlijk met een serie interviews, waarin mensen van een specifieke groep benaderd worden. Kunstenaars Teike Asselbergs en Elias Tieleman richten zich in dit Orgacom-project tot museumbezoekers met de vraag om bij te dragen door een vragenformulier in te vullen. Bezoekers worden gevraagd wat zij betekenisvol vinden thuis en in het museum en of daar een verband tussen is. Na het invullen van het formulier wordt een portretfoto van de bezoeker gemaakt. De bezoekers kiezen zelf de achtergrond voor hun portretfoto en hun pose. Bezoekers bepalen ten slotte waar ze de formulieren ophangen in de ruimte. De vragenformulieren zijn de basis voor de hieronder genoemde vervolgstappen.

Observatie: 19-22 oktober
Orgacom observeert hoe mensen hun formulieren invullen (alleen of met elkaar, en welke conversaties hebben mensen tijdens het invullen?). Gele plakkertjes op de vloer geven aan waar mensen stilstaan om de formulieren van eerdere bezoekers te bekijken. Deze plakkertjes tonen hoe de aandacht van het publiek is verdeeld over de ruimte. Ook wordt aan bezoekers gevraagd om rode (20-21 oktober) en gele (22 oktober) stippen te zetten bij bijdragen van andere bezoekers die zij betekenisvol vinden. De reden dat Orgacom mensen vraagt die stippen te zetten is dat zij wil observeren in hoeverre bezoekers zich laten leiden door de stippen van anderen. Wat trekt de aandacht, en is dat betekenisvol?

Analyse 21-22
Aan bezoekers wordt gevraagd wat zij een betekenisvolle ordening vinden van alle ingevulde vragenformulieren. Op donderdagavond 22 oktober worden alle antwoorden bekeken en geturfd. Orgacom verdeelt alle antwoorden in 4 categorieën: ordeningen op basis van visuele/zichtbare eigenschappen van de bijdragen, ordeningen op basis van informatie die in de vorm van tekst werd gegeven, ordeningen die relaties leggen tussen verschillende eigenschappen van de bijdragen en tenslotte ordeningen die sterk subjectief zijn. Die laatsten hebben de speciale aandacht van Orgacom.

Synthese 23-25 oktober
Op 23 oktober maakt Orgacom voorstellen voor kunstwerken en presenteert deze in de vorm van gele posters aan het publiek. Ieder voorstel heeft een andere door Orgacom gedefinieerde subgroep als publiek. Voor kinderen en hun ouders bijvoorbeeld is er een kunstvoorstel voor een nieuw soort memory waarbij de afbeeldingen verschillend maar zichtbaar zijn en de naam van de bezoeker voor wie deze voorwerpen bekenisvol zijn aan de onderkant zit.

Vanaf zaterdag 24 oktober wordt bezoekers gevraagd een stem uit te brengen op het werk van hun voorkeur.

Freek Lomme en Hadas Zemer waren de curators van de tentoonstelling 'Take on me, take me on' en andere deelnemede kunstenaarsgroepen waren: Metahaven, Conditional Design en Acclair.

» website Van Abbemuseumnegen kunstwerken
 9 voorstellen voor kunstwerken
download nederlands document: » negen kunstwerken
48Kb.pdf


top
Orgacom
Orgacom
Orgacom
Orgacom
Orgacom
Orgacom
Orgacom