Orgacom


laatste wijzigingen
contactgegevens
wat is orgacom
projecten
    2009
    2008
    2007
    2006
    2005
    2004
    2003
    2002
    2001
    2000
    1999
    1998
    1997
workshops
links
curriculum vitae
vragen
sponsoren
disclaimerzoek
ENGLISH
OrgacomOrgacomOrgacomOrgacomOrgacom

The Color Line

druk dit artikel af

Voor de tentoonstellingen serie 'The Color Line' werken Orgacom en The Trinity Session / Stephen Hobbs & Marcus Neustetter samen met het doel om een wederzijdse subjectieve representatie te maken van Johannesburg (Zuid-Afrika) en Istanbul (Turkije) in de Jack Shainman Gallery te New York (USA). Het idee is om het beschouwers zich te laten realiseren hoe we ons emotioneel, ruimtelijk, lichamelijk en cultureel orientateren in extra grote en snel veranderende steden op een manier die herkenbaar is voor mensen in gelijksoortige omgevingen. In een presentatie - met foto's en gesproken commentaar op de twee steden - worden het vrij abstracte geluid en de beelden van de twee steden gemixed zodat het voor beschouwers moeilijk is te herleiden waar de foto's en het geluid gemaakt zijn. Dit zorgt ervoor dat hij of zij vrij is om te mijmeren over de eigen grote-stads-evaringen.

De focus van de tentoonstellings-serie The Color Line, is zowel gericht op de relaties die de deelnemende kunstenaars leggen tussen hun manier van esthetisch onderzoek en Afrika en de Afrikaanse diaspora (mensen met Afrikaanse 'roots' die buiten Afrika leven) als op de intellectuele noties van zwart, wit en kleur als concepten die huidskleur en cultuur aanduiden. Verder wil de curator van de serie tentoonstellingen, Odili Donald Odita, de aandacht vestigen op de psychologische betekenis van 'kleur' ten opzichte van de betekenis van 'zwart-wit'. Dit is geen formalistische hedendaagse kunsttentoonstelling, maar juist het tegenovergestelde, een tentoonstelling die de specifieke, complexe en rijke ideeen die de deelnemende kunstenaars onderzoeken in individueel werk met een directe of een tentatieve relatie tot Afrika. Odili wil daar de complexe condities van de Afrikaanse identiteit in de geglobaliseerde context aan toevoegen als een aandachtspunt.

De term 'zwart-wit' betekent normaliter het basale pragmatische idee van duidelijkheid in denken, redeneren en presenteren. Zwart-wit wordt ook gezien als een absoluut waardenoordeel. Deze tentoonstelling is van plan deze pretentie van het waardenoordeel zwart-wit te onderzoeken en de diepere metaforische betekenissen die het begrip heeft in het menselijke bewustzijn. De tentoonstelling is erop gericht de aspecten van verlangen/verlangens in relatie tot zwart-wit en datgene wat daarbinnen gemist wordt (kleur natuurlijk) te beschouwen, en te spreken over datgene wat gemist wordt in de andere genoemde situaties. Op een spychologisch vlak zal zwart-wit onderzocht worden als een opslagplaats van het ondenkbare, het ongedempte en het onaffe. De tentoonstelling stelt de spanningen tussen de incompleetheid binnen deze vorm van picturale ruimte, waar de toeschouwer de gaten invult, of zelf de ruimte inneemt, tussen de extremen van zwart en wit.

De Color Line zal ook gericht zijn op de voortdurend voortgaande problematische conditie van zwart en wit in relatie tot huidskleur, en wat zich manifesteert als een voortdurende ongelijke macht tussen deze twee waarde-oordelen. Dit project zal gebruik maken van de productie van de deelnemende kunstenaars die werken met zwart-wit om inzicht te geven in dit esthetische/sociaal-economische probleem.

Het uitgangspunt van kleur hier is een van beschrijving. Kleur vult het gat dat open blijft bij een zwart-wit framewerk. Kleur beschrijft de wereld in een meer complexe hoewel meer voor de hand liggende wijze, en toch maakt de specifiekheid van kleur deze nieuwe complexiteit meer aantrekkelijk en mysterieus. Vragen worden zelfs groter in een wereld van kleur, omdat er meer te zien is en meer te kiezen.

Het punt is dat het begrip kleur ook rijker kan worden geinterpreteerd als de intellectuele notie van esthetiek en de wijdere cultuur samengaan. Esthetische zaken passen goed binnen een cultureel kader, als deze zaken op narratieve wijze het speciale karakter van specifieke geschiedenissen en sociale lagen kwalificeren. De bekrachtiging van deze verscheidenheid bij een persoon, kan een begrip van de complexiteit van vervlochten relaties, varierend afhankelijk van menselijke ervaringen, naar buiten brengen. De Color Line kijkt naar de manifestaties van cultuur aangaande kleur. Zoals al eerder vermeld werd, kleur als beschrijving, zal ook refereren aan huidskleur, zowel als aan cultuur en esthetica. Deze conditie van veelvormigheid is altijd inherent geweest aan kleur; het is nu in deze hedendaagse tijd dat we vrijer kunnen discusieren over deze veelvormigheid zonder geraakt te worden door een ideologische/esthetische censuur.

De relevantie of deze en andere curatoriale projecten die Odili Donald Odita heeft uitgevoerd is de directe aanpak die hij als kunstenaar-curator heeft met betrekking tot samenwerking en partnerschap. In de 21ste eeuw is het geruststellend te begrijpen dat de rol van de kunstenaar multivalent geworden is, op manieren die hen nu in staat stelt te schrijven, tentoonstellingen te organiseren, en machtsposities in te nemen ook over hun eigen carrieres en productie. De hedendaagse kunstenaar heeft de macht en de potentie om hun perspectief hoorbaar te maken in een globale en maatschappelijke context. Op deze wijze is de kunstenaar beter in staat om de standaards in culturele presentatie binnen de structuur van de kunstmarkt te bevragen en uit te dagen. Het is ook belangrijk dat we manieren vinden om onszelf verder te helpen en de voortdurende uitdagingen van de groei, succes en overleving als groep aan te gaan. De acceptatie en verantwoordelijkheid van de eigen kracht is slechts een eerste stap. In deze tentoonstelling kan worden gezien dat we onze stem als hedendaagse kunstenaars kunnen presenteren zonder de scherpte van een erg verdelende kunstmarkt.

DEELNEMENDE KUNSTENAARS
Tiong Ang
Radcliffe Bailey
Christiaan Bastiaans
Bili Bidjocka
Maria Magdalena Campos-Pons
Nick Cave
Jean-Ulrick Désert
Kira Lynn Harris
Fred Holland
Rashid Johnson
Remy Jungerman
Kerry James Marshall
Nzingah Muhammad
Senga Nengudi
Mario Cravo Neto
Olu Oguibe
Senam Okudzeto
Orgacom
Carl Pope
Miguel Angel Rios
The Trinity Session / Stephen Hobbs & Marcus Neustetter
Stanley Whitney

Curator: Odili Donald Odita

Catalogus essay by N'Goné Fall


The Color Line
 announcement
download engels document: » The Color Line
207Kb.pdf


top
Orgacom
Orgacom
Orgacom
Orgacom