Orgacom


laatste wijzigingen
contactgegevens
wat is orgacom
projecten
    2009
    2008
    2007
    2006
    2005
    2004
    2003
    2002
    2001
    2000
    1999
    1998
    1997
workshops
links
curriculum vitae
vragen
sponsoren
disclaimerzoek
ENGLISH
OrgacomOrgacomOrgacomOrgacomOrgacom

Het Blauwe Huis

druk dit artikel af

Vanuit Ella Gibs (kunstenaar, woont en werkt in Londen) project rondom vrije tijd ('Spare Time Job Center') en Orgacoms project over tijdelijke uitzendbureaus voor kunstenaars als creatief adviseurs ('Randstad Pilot' en 'Art Works') hebben zij een gezamenlijk kunstproject ontwikkeld voor IJburg. Op basis van de uitkomst van een postcode check bij de Kamer van Koophandel starten zij met ingang van mei 2006 met hun project rondom het enorm grote aantal organisaties en eenmansbedrijven wat zich, in ieder geval op papier, maar tot op heden nog erg onzichtbaar, op IJburg gevestigd heeft en de manier waarop wonen en werken er in elkaar overvloeien en welke fricties er eventueel zijn tussen wonen en werken. Hierbij zal een onverwachte verbinding gemaakt worden tussen het planningsproces van IJburg als gebied (een door de mens gemaakt eiland wat is veroverd op het water) en de individuele planning van leven en werken.

Orgacom onderzoekt vanaf 21 mei hoe zelfstandig ondernemers - met een bedrijf aan huis - de overgang tussen werktijd en privé-tijd beleven. Orgacom wil in gesprek treden met ondernemers die het leuk vinden om hun ervaringen in een kunstwerk terug te zien. Naar aanleiding van de gespreken op de bijeenkomst en individuele interviews huis aan huis (of office aan office) in de buurt maakt Orgacom eerst een paar beeldende kunstvoorstellen waar alle zelfstandig ondernemers op kunnen stemmen. Daarna worden mogelijk één of meer plannen uitgevoerd.

Met de support van Orgacom organiseert Houses of Art (www.housesofart.com) in het weekend van 20 en 21 mei een tentoonstelling met kunstwerken van uiteenlopende kunstenaars. Deze kleine organisatie denkt er zelf over om zich in IJburg te vestigen en hoopt op gesprekken met bewoners en andere zelfstandig ondernemers om zo te inventariseren hoe zij kunnen bijdragen aan het kunstklimaat in IJburg.

» Case-studie raport over Het Blauwe Huis in Amsterdam door Paul O' Neill


top
Orgacom
Orgacom